werken met een backup

A

Alffen

Hallo,

Onderstaand bericht ook gepost in de office nieuwsgroep, maar wellicht
is deze groep geschikter:

Na een crash van mijn harde schijf heb ik een backup van mijn .pst
file terug gezet. Perfect gegaan, ik heb alle contacts en berichten
weer terug.

Maar er is toch een probleem:
als ik een email wil schrijven, dan kan ik daar geen adres uit de
contacts bij zoeken, want dan komt de melding:

"kan de adreslijst niet openen. De contactpersonenmap van dit
adresboek kon niet worden geopend; de map is verplaatst of verwijderd
of u hebt niet de benodigde machtigingen. Raadpleeg Microsoft Office
Help voor informatie over het verwijderen van deze map."

Maar ik wil helemaal niets verwijderen, want ik krijg alles perfect te
zien. Ik kan het alleen niet combineren. Wie heeft een oplossing?
 
B

Brian Tillman

Alffen said:
Onderstaand bericht ook gepost in de office nieuwsgroep, maar wellicht
is deze groep geschikter:

You should consider asking in one of the language-specific Outlook
newsgroups.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top