kan geen mail verwijderen bij post in, en verzonden berichten

G

Ger

hoi
Ik kan geen oude mail meer verwijderen uit mijn postvak in, en ook niet bij
verzonden berichten.
Ik wil deze verwijderen omdat ik ze niet meer geopend krijg, zie steeds
(bericht is niet gevonden)
Ik heb enkele dagen geleden de pc enkele dagen terug gezet met systeem
herstel.(zou het daaraan liggen)??
Nu kan ik de berichten die ik heb binnen gekregen, en verzonden, nadat ik de
pc terug heb gezet, WEL VERWIJDEREN.
Wie heeft er een oplossing.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top