Comprimeren berichtenarchief - mail weg

  • Thread starter Esther van der Wal
  • Start date
E

Esther van der Wal

Vraagje:
Een paar maanden gelden kreeg ik op mijn oude laptop de vraag of ik de mail
wilde comrpimeren. Ik dacht ja OK waarom niet?
Daarna was al mijn mail weg, althans alle mails waren leeg en de inhoud zat
er als bijlage aan vast!
Ik heb lopen stoeien van hier tot Tokyo maar kreeg hetb niet weer goed. Alle
nieuwe mail die binnenkwam, zelfde probleem, als kwam als bijlage binnen en
het duurde eeuwen een mail te openen.

Goed ik was toch toe aan een beter laptop dus daar werk ik nu een paar
maanden mee en weer dezelfde vraag: wilt u de mail comprimeren. Ik klik nu
telkens annuleren maar kan iemand me vertellen wat ik het beste kan doen?
 
G

Gary VanderMolen

From my end, I can usually understand about 75% of written Dutch,
but just to be sure, I paste it in here:
http://www.microsofttranslator.com/Default.aspx

For the Dutch OPs, I know many can read my English reply, although
they may not be able to write well in English.

--
Gary VanderMolen, MS-MVP (Mail)


PA Bear said:
[Does WLMail translate Dutch to English?]

Gary said:
Your best solution is to upgrade to the newer Windows Live Mail:

http://download.live.com/wlmail
 
E

Esther van der Wal

I don't like the interface of that e-mailprogram.... It looks to much like
messenger etc. I use it for business most of the time. So.. Another solution?
;-)
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top