PC reageert niet

L

lia

hallo ;De beste wensen voor allen.

Mijn PC is sins kort heelemaal uit zijn doen als ik hem opstart gaat alles
heeltraag en krijg ik opeengegeven moment ,
pc reageert niet ..............
En dan kan ik doen wat ik wil maar hij doet nieks meer ;
Dus kan ik hem uitzeten metde aanuitknop ; en weer op nieuw beginnen......
(net als het lietje ik kan wil weer op nieuw beginnen) ..(.maar zoennen
helpt ook niet bij dit ding)
En dan krijg ik HTTP word niet meer ondersteund ? is ineenen mijn graviese
(?) gedaald naar 1.0 waardoor het aparaat nag traager is geworden .Dat was
even verholpen door een PCvriek maar krijg ik weer een berichtje windows
vista nog wat ..is hij weer terug bij af.
Ik weet het niet meer ik heb er ook geen verstand van MAAR dit weet ik wel
XP (was) is veelbeeter dan deeze vista die valt weg of heeft weer een andere
stooring naatje met de pet op.
Maar wat doe ik hier aan ? .
 
G

Gary VanderMolen

For assistance in Dutch, try the newsgroup:
microsoft.public.nl.windows
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top