uitgaande email

G

Guest

Geachte heer,

In mijn postvak uitgaande email is een fout opgetreden, en nu kan ik niet
meer mailen maar nog wel ontvangen.
Ook is dit mailtje niet te verwijderen met del.
Hoe los ik dit op?
Ik heb ook al een systeemherstel geprobeerd maar dit geeft ook een
foutmelding.
Alvast bedankt.

kan ik in het nederlands beantwoord worden?
 
G

Gary VanderMolen

Have you tried the new fix just released by Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/941090

Gary VanderMolen

feldova said:
Geachte heer,

In mijn postvak uitgaande email is een fout opgetreden, en nu kan ik niet
meer mailen maar nog wel ontvangen.
Ook is dit mailtje niet te verwijderen met del.
Hoe los ik dit op?
Ik heb ook al een systeemherstel geprobeerd maar dit geeft ook een
foutmelding.
Alvast bedankt.

kan ik in het nederlands beantwoord worden?
(Sorry, my Dutch is too rusty.)
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top