berichten blijven in postvak UIT staan, kan ze niet verzenden

M

maldy

Ik kan geen berichten meer versturen, maar wel ontvangen via Windows Mail.
Ze blijven in Postvak UIT staan. Er staat 1 bericht in Postvak UIT (dat zich
niet laat verwijderen door een onbekende fout ) dat deze andere berichten
tegenhoudt, lijkt het wel. Ik heb de update van Windows 941090 ook al
geprobeerd, maar helpt niet.
Weet iemand een andere manier om dit op te lossen? Ik ben niet echt een
computerexpert, dus graag in niet te moeilijke taal... Alvast bedankt,
Mvrgr Maldy Smeets
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top