Postvak Uit werkt niet meer, kan geen mail meer verzenden

J

Jacques

Beste vrienden.

Het probleem =
“Postvak Uit werkt niet meer†“ je kunt geen mail meer versturenâ€

De oplossing!
Heel eenvoudig
Windows Vista > Windows Mail > Postvak Uit > de bestanden blijven hangen en
worden niet meer verstuurd.
Dit is de oplossing:
Ga via deze weg naar KB941090 ; (of probeer rechtstreeks door op het
bestandje te klikken)
Download dit bestandje en sla het op in Downloads;
Open het bestandje en laat het installeren ;
Daarna start je de pc terug opnieuw op;
Start je Windows Mail terug op ; Je zult zien dat alles terug gaat als
tevoren.

http://www.microsoft.com/downloads/...roductID=8D7DD8D7-1CA6-4632-BAEF-E7C0750ED02E


http://www.microsoft.com/downloads/...d9-a140-42a8-99f5-a86f2b7e39f1&DisplayLang=nl

KB941090: Update voor Windows Vista
Installeer deze update om een probleem op te lossen waardoor berichten in
het Postvak UIT blijven staan en niet met Windows Mail kunnen worden
verwijderd.

Groetjes Jacques
 
G

Gary VanderMolen

No, the proper way is to install Vista's SP1, which includes the KB941090 fix.
In fact, you should have Vista's SP2 installed by now.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top