kan bericht niet verzenden

H

henk

Hallo

in mijn postvak UIT blijven berichten staan terwijl ze volgens mijn
"verzonden items" wel verzonden zijn. Bij een check door mail naar mezelf te
sturen wordt de mail wel verstuurd, maar het blijft wel verwarrend.....Het
bericht blijft ahw leeg in mij outbox staan, met zichtbaar een icoontje van
een lege pagina met een groet i erop en met tekst: 'bericht is niet gevonden'
en 'De inhoud van dit bericht is niet gevonden'. iemand enig idee waar dit op
slaat.
Wie weet wat er speelt?

groet henk
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top