formulieren in outlook

I

Ineke

hallo allemaal,
ik ben een formulier aan het maken waarbij ik 2 selectievakjes heb,
wanneer je het eerste selectie vakje aanduid zou er in een tekstvak de
waarde van naast het tekstvakje moeten komen, ik heb de volgende code
al gegenereerd, maar deze werkt niet, kan iemand me helpen?

option explicit
Dim ineke
Dim txtVakantie

Function Item_Open()
Dim objInsp

' show demo page(s)
Set objInsp = Item.GetInspector
objInsp.ShowFormPage "Verlof"
objInsp.HideFormPage "Bericht"
objInsp.SetCurrentFormPage "Verlof"

' set controls collection(s) and unbound text boxes
Set ineke = objInsp.ModifiedFormPages("Verlof").Controls
Set txtVakantie = ineke("txtVakantie")

Set objInsp = Nothing
End Function

Sub chkVakantie_Click()
txtVakantie.visible = ineke("chkVakantie").value
End Sub


dan heb ik bij mijn tweede optionbutton ook nog een probleempje,
wanneer het selectievakje aangeduid wordt zou er een tekstvak
tevoorschijn moeten komen dat voordien niet zichtbaar was

alvast bedankt voor de hulp!!

ineke
 
R

Roady [MVP]

Hoi Ineke,

In deze nieuwsgroep wordt voornamelijk Engels geschreven om een zo'n groot
mogelijk publiek te kunnen aanspreken.
Voor vragen wat betreft formulieren en VBA code kan je terecht in de
volgende nieuwsgroepen;
microsoft.public.outlook.program_forms
microsoft.public.outlook.program_vba

Succes!
--
Roady [MVP] www.sparnaaij.net
Microsoft Office and Microsoft Office related News
Also Outlook FAQ, How To's, Downloads and more...

Tips of the month:
-Save Embedded Pictures in Their Original Format
-Create an Office XP CD slipstreamed with Service Pack 3
 
R

Roady [MVP]

No she won't; this is Dutch not German ;-)

The Dutch Outlook group kinda turned into an Outlook/Outlook Express group
with little advanced Q and A. The people there won't be able to help here
with forms and vba programming. She is better of in the newsgroups I
suggested.

--
Roady [MVP] www.sparnaaij.net
Microsoft Office and Microsoft Office related News
Also Outlook FAQ, How To's, Downloads and more...

Tips of the month:
-Save Embedded Pictures in Their Original Format
-Create an Office XP CD slipstreamed with Service Pack 3

-----
 
J

Jeff Stephenson [MSFT]

German would have started with "Ich bin ein..." rather than "Ik ben een...".
They're similar enough that if you know German you can often figure out some
Dutch (sort of like Spanish and Portuguese).

--
Jeff Stephenson
Outlook Development
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights
 
R

Roady [MVP]

It helps being Dutch as well ;-)

--
Roady [MVP] www.sparnaaij.net
Microsoft Office and Microsoft Office related News
Also Outlook FAQ, How To's, Downloads and more...

Tips of the month:
-Save Embedded Pictures in Their Original Format
-Create an Office XP CD slipstreamed with Service Pack 3
 
J

Jeff Stephenson [MSFT]

Yeah, that helps a lot more than knowing some German ;-).

--
Jeff Stephenson
Outlook Development
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top