Afzender wijzigen in Outlook Express

T

Tom Voorburg

Hi,

Kan iemand mij helpen?
Het moet mogelijk zijn om bij het verzenden van een emailtje de afzender te
veranderen. Ooit wist ik het, maar ik ben het vergeten hoe en het lukt me
niet meer om mijn afzender aan te passen. Kan iemand mij de routing
vertellen? Moet ik het eigenlijk wel aanpassen in Outlook of in mijn
configuratiescherm?
Ik werk met Outlook Express (gekocht in 2004, ik denk onder XP).

Joost
 
R

Roady [MVP]

Hoi Joost,

Dit is eigenlijk een Engelse nieuwsgroep en ook nog eens voor Outlook en
niet Outlook Express.

Je kan je account instellingen veranderen via Extra-> Accounts...

Voor meer hulp moet je echt naar een Outlook Express nieuwsgroep. Hier is de
link;
http://communities.microsoft.com/newsgroups/default.asp?icp=InternetExplorer

Succes!

--
Robert Sparnaaij [MVP-Outlook]
www.howto-outlook.com

Tips of the month:
-What do the Outlook Icons Mean?
-Create an Office 2003 CD slipstreamed with Service Pack 1
 
B

Brian Tillman

Tom Voorburg said:
Kan iemand mij helpen?
Het moet mogelijk zijn om bij het verzenden van een emailtje de
afzender te veranderen. Ooit wist ik het, maar ik ben het vergeten
hoe en het lukt me niet meer om mijn afzender aan te passen. Kan
iemand mij de routing vertellen? Moet ik het eigenlijk wel aanpassen
in Outlook of in mijn configuratiescherm?
Ik werk met Outlook Express (gekocht in 2004, ik denk onder XP).

Try one of the microsoft.public.nl groups.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top