Mdt-template via Adobe(DW9) :zou fantastisch zijn !


P

paul

1) Tabel-opmaak van DW9(dreamweaver) naar access2003
-----------------------------------------------------------------------------------
Ik werk in DW9 (websites maken) met tabellen in dwt-extensie .
Dwt-templates (ook sjabonen genoemd...) zijn tabellen waarvoor je
eenmalig de structuur en opmaak doet en die dan als basis
dienen voor allerlei andere tabellen.
In DW9 (adobe) kan je zeer mooie opmaak te doen, regel per regel.
zonder ingewikkelde macro-opmaak (waar ik niets van ken...).
DW9 converteren (importeren) in access2003 zou echt leuk zijn !

2) Access2003
---------------------
In DW9 ka men geen querries linken of selecties doen.
Daarvoor heeft men nog altijd access nodig.
Templates (sjablonen) In access2003 hebben de extenie "mdt" maar is
standaard niet aanwezig.
Het schijnt dat men die funktie zou kunnen downloaden als "active-X"
-sjabloon daarna in internet-explorer(7) instellen (hoe ???).

3) Access-template (=sjabloon) downloaden ????
--------------------------------------------------------------------
Ik heb mij al doodgezocht via Google en steeds kom ik bij MS terecht bij
informatie over office2007 ipv office2003.
In de helpfunties van access-2003 wordt je ook naar de MS-website
gestuurd waar je dan blijft ronddraaien rond office2007.
Ik kan me niet voorstellen dat er geen templates in ms-access2003
zzouden zijn.

Iemand die meer weet ?
Dank bij voorbaat.
Mvg,
Paul
 
Ad

Advertisements

T

Tom van Stiphout

On Sat, 11 Apr 2009 16:05:16 +0200, "paul"

This is an English-language forum.
..accdt is new for Access 2007.

-Tom.
Microsoft Access MVP
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top