adresboek van Windows mail werkt niet meer

  • Thread starter Gilbertwindowsmail
  • Start date
G

Gilbertwindowsmail

Hello,

Mijn adresboek in Windows Mail werkt niet meer. Waarschijnlijk is dit
gebeurd na een automatische uopdate van Window Vista (ergens rond juni-juli
2007). Bij een terugzetten werkte dit opnieuw ? Het kan toch niet de
bedoeling zijn dat ik geen updates kan maken.

Probleem:
- kan geen adressen invoegen door middel van rechts te klikken bij op
opmaken van een e-mailbereicht;
- kan geen bijkomend contactpersonen maken;
- bij raaadpleging van het bestaande adresboek vind ik alleen de
e-mailadressen terug, geen telefoonnummer;
- bij op opmaken van een bericht moet ik de e-mailaddrressen manueel
invoeren of via de beginletters;
- kan geen wijzingingen aanbrengen aan de bestaande e-mailadressen.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads

Herstelpunt gebruiken lukt niet 7
problemen met ontvangen van e-mails 1
Windows verkenner 6
Wifi 2
PC reageert niet 1
Kopie op het bureaublad? 2
Autonumber toevoegen 4
DBF bestanden + nieuwe versie 1

Top