Windows kan niet van de floppy/cd/dvd drive lezen (wel schrijven)

A

A.A.Frank

Hallo redders in nood,

Mijn HP pavilion 7975 met Windows XP home edition (256 Mb SDRAM, 2 GHz)
vertoont sinds kort, zonder voor mij traceerbare aanleiding, het volgende
probleem dat geldt voor de CD-Rom brander, de DVD reader, de 3,5 inch floppy
drive en zelfs voor de SD geheugencard reader rechtstreeks vanuit mijn
digitale camera.

Ik kan nog bestanden branden op CD, maar vervolgens kan ik die niet meer
teruglezen. Het opstarten van een CD levert de volgende foutmelding:

De schijf is niet geformatteerd. Windows kan niet van deze schijf lezen.
Deze is mogelijk beschadigd of de schijf is in een indeling die niet
compatibel is met Windows. Het maakt daarbij niet uit of het een programma-
foto,- of muziek cd betreft. Het opstarten van een diskette in A: levert de
fout: De schijf in station A is niet geformatteerd. Wilt u de schijf nu
formatteren?

De pc is virusvrij. (Norton antivirus, geheel bij de tijd, en gehele scan
geregeld uitgevoerd).

Ik heb al geprobeerd een eerder systeemherstelpunt terug te zetten. Zonder
resultaat. Ook een register backup terugzetten helpt niet. Apparaatbeheer
geeft geen fouten aan. Norton disk doktor vindt ook alles prima.

Een hardware probleem kan het volgens mij niet zijn want opgestart met een
eenvoudige Windows 98 opstartdiskette start het systeem gewoon op en ook de
CD/DVD drives laten zich benaderen.

De HP helpdesk heeft aangeraden Windows XP opnieuw te installeren. Dat kan
op twee manieren: met- en zonder behoud van user data. Ik heb voor het
eerste gekozen. Geen resultaat. Tegen helemaal opnieuw installeren zie ik
nogal op. Het zou me heel veel werk opleveren vanwege de vele opnieuw te
installeren software.

Weet u/jij nog manieren die resultaat zouden kunnen hebben?

Alvast mijn dank voor een goede oplossing

Met vriendelijke groet,

André
 
M

mb

A.A.Frank said:
Hallo redders in nood,

Mijn HP pavilion 7975 met Windows XP home edition (256 Mb SDRAM, 2 GHz)
vertoont sinds kort, zonder voor mij traceerbare aanleiding, het volgende
probleem dat geldt voor de CD-Rom brander, de DVD reader, de 3,5 inch floppy
drive en zelfs voor de SD geheugencard reader rechtstreeks vanuit mijn
digitale camera.

Ik kan nog bestanden branden op CD, maar vervolgens kan ik die niet meer
teruglezen. Het opstarten van een CD levert de volgende foutmelding:

Try Kellys website:
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_abc.htm
Select "C" and scroll to CD
Select "D" and scroll to DVD
 
A

A.A.Frank

Thanks for taking the effort to help me!
However extended help is offered on the site you mentioned, I could not find
the solution however.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top