Kan windows mail niet openen

J

Joost

Kan Windows Mail niet starten. De toepssing kan het berichtenarchief van
Windows Mail niet openen. De postvakgegevens van Windows Mail worden
gebruikt door een ander programma, zoals een virusscanner. Sluit het
programma af of
wacht tot de bewerkingis voltooid alvorens Windows Mail opnieuw te openen.
(0x800C0155,2)

Heeft iemand hier al een oplossing voor? Alle oplossingen in de diverse
berichten hebben mij nog niet geholpen.

Alvast dank voor de moeite
 
D

Doke

Ik kreeg dezelfde melding.het is waarschijnlijk een beschadiging in jehuidige
account en kan niet gerepareerd worden, of je moet windows opnieuw
installeren.
je kan wel een nieuwe gebruikers account aanmaken en daar kan je wel weer
mail ontvangen.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top