Kan geen email verzenden, maar wel ontvangen

Discussion in 'Windows Vista Mail' started by Marlies, Apr 30, 2010.

 1. Marlies

  Marlies Guest

  Ik kan thuis wel email versturen, maar niet met mijn draadloze
  internetverbinding. Met alle accounts niet  Kan het bericht niet verzenden. De verificatie-instelling is mogelijk niet
  juist voor de server voor uitgaande e-mail [SMTP]. U vindt informatie over
  dit probleem in de Help. Zoek naar 'Problemen oplossen in Windows Mail' en
  raadpleeg de sectie 'Ik heb problemen met het verzenden van e-mail'. Als u
  hulp nodig hebt bij het vaststellen van de juiste serverinstellingen, neemt u
  contact op met de serviceprovider voor e-mail.

  Het geweigerde e-mailadres was . Onderwerp 'My
  Spring is green', Account: 'pop.gmail.com', Server: 'mailhost.hetnet.nl',
  Protocol: SMTP, Reactie van server: '550 5.7.1 Unable to relay for
  ', Poort: 25, Beveiligd(SSL): Nee, Serverfout: 550,
  Foutnummer: 0x800CCC79
   
  Marlies, Apr 30, 2010
  #1
  1. Advertisements

 2. Try this: Make sure you have send authentication enabled.
  Go to Tools, Accounts, select that account, Properties, Servers.
  Enable the "My server requires authentication" option.

  --
  Gary VanderMolen, Microsoft MVP (Mail)
  Microsoft MVP program: http://mvp.support.microsoft.com


  "Marlies" <> wrote in message news:...
  >
  > Ik kan thuis wel email versturen, maar niet met mijn draadloze
  > internetverbinding. Met alle accounts niet
  >
  >
  >
  > Kan het bericht niet verzenden. De verificatie-instelling is mogelijk niet
  > juist voor de server voor uitgaande e-mail [SMTP]. U vindt informatie over
  > dit probleem in de Help. Zoek naar 'Problemen oplossen in Windows Mail' en
  > raadpleeg de sectie 'Ik heb problemen met het verzenden van e-mail'. Als u
  > hulp nodig hebt bij het vaststellen van de juiste serverinstellingen, neemt u
  > contact op met de serviceprovider voor e-mail.
  >
  > Het geweigerde e-mailadres was . Onderwerp 'My
  > Spring is green', Account: 'pop.gmail.com', Server: 'mailhost.hetnet.nl',
  > Protocol: SMTP, Reactie van server: '550 5.7.1 Unable to relay for
  > ', Poort: 25, Beveiligd(SSL): Nee, Serverfout: 550,
  > Foutnummer: 0x800CCC79
   
  Gary VanderMolen [MVP], May 2, 2010
  #2
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Similar Threads
 1. Guest
  Replies:
  1
  Views:
  247
  Gary VanderMolen
  Jul 13, 2007
 2. Guest

  Kan het bericht niet verzenden

  Guest, Oct 24, 2007, in forum: Windows Vista Mail
  Replies:
  4
  Views:
  432
  jaapen
  Oct 1, 2009
 3. henk

  kan bericht niet verzenden

  henk, Feb 29, 2008, in forum: Windows Vista Mail
  Replies:
  1
  Views:
  399
  Gary VanderMolen
  Feb 29, 2008
 4. maldy
  Replies:
  1
  Views:
  359
  Gary VanderMolen
  Aug 26, 2008
 5. Mickey

  kan geen email verzenden

  Mickey, Mar 27, 2009, in forum: Windows Vista Mail
  Replies:
  5
  Views:
  734
  Gary VanderMolen
  May 30, 2009
 6. Jacques
  Replies:
  1
  Views:
  1,058
  Gary VanderMolen
  Oct 19, 2009
 7. wilma

  kan geen email verzenden

  wilma, Mar 18, 2010, in forum: Windows Vista Mail
  Replies:
  6
  Views:
  1,461
  Sam Hobbs
  Mar 21, 2010
 8. HJ
  Replies:
  5
  Views:
  2,877
  RFEWW
  Jun 20, 2010
Loading...