Verdwenen vensters

P

Picsou

Dag Frans,

Ik vrees dat je in het nederlands niet veel succes zult boeken in deze engelstalige news-group.

Probeer het eens in de nederlandstalige news-groepen.

PS. Indien ik het antwoord geweten had, dan zou ik natuurlijk geantwoord hebben op jou vraag.
Het probleem is dat ik zelf een engelstalige versie van WinXP gebruik en dat ik bijgevolg al die menu- en andere vertalingen niet zo goed beheers in het nederlands.
Hallo nieuwsgroeplezeres,

sinds kort heb ik een probleem met de weergave van de open vensters - geminimaliseerd - in de taakbalk. Deze vensters worden NIET meer weergegeven, zodat niet zichtbaar is welke programma's geopend zijn.

Weet iemand waar ik deze instelling kan herstellen of elke actie ik moet uitvoeren, om dit weer te activeren. Bij zowel de administrator, als bij 2 andere op het systeeem actieve gebruikers worden de vensters wel weergegeven. Bij mij niet. Ik heb dezelfde rechten als administrator.

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Frans
 
F

Frans VanderBroeck

Hallo nieuwsgroeplezeres,

sinds kort heb ik een probleem met de weergave van de open vensters - geminimaliseerd - in de taakbalk. Deze vensters worden NIET meer weergegeven, zodat niet zichtbaar is welke programma's geopend zijn.

Weet iemand waar ik deze instelling kan herstellen of elke actie ik moet uitvoeren, om dit weer te activeren. Bij zowel de administrator, als bij 2 andere op het systeeem actieve gebruikers worden de vensters wel weergegeven. Bij mij niet. Ik heb dezelfde rechten als administrator.

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Frans
 
P

phil

Hello Frans,

Bekijk eens wat ik hieronder heb gekopieerd. Dat lijkt me de oplossing voor je probleem. Groeten uit Canada Phil

See http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm, Line 240, Left column.
Download the REG file and save it to your hard drive. Locate the file you
just downloaded and double click it. Answer Yes to the Import prompt. Next,
click Start, Run and enter TASKMGR.EXE On the Processes tab, locate the
Explorer.exe process and highlight it. Click the End Process button, and
answer Yes, to the warning prompt. Next, in Task Manager, click File, New
Task and enter EXPLORER.EXE

A new version of this fix is in the works that will handle the job of ending
the Explorer process for you.

--
Doug Knox, MS-MVP Windows XP/ Windows Smart Display
Win 95/98/Me/XP Tweaks and Fixes
http://www.dougknox.com
--------------------------------
Associate Expert
ExpertZone - http://www.microsoft.com/windowsxp/expertzone
--------------------------------
Please reply only to the newsgroup so all may benefit.
Unsolicited e-mail is not answered.

Coop said:
Please help!! Chris Lanier has tried but I need a
solution fast. No applications that are running are
showing on the taskbar. Only quicklaunch, start menu,
tray icons and the clock can be seen. Ive tried
everything and i can't find anything on the internet. If
you know of a registry fix please tell me!!!


Dag Frans,

Ik vrees dat je in het nederlands niet veel succes zult boeken in deze engelstalige news-group.

Probeer het eens in de nederlandstalige news-groepen.

PS. Indien ik het antwoord geweten had, dan zou ik natuurlijk geantwoord hebben op jou vraag.
Het probleem is dat ik zelf een engelstalige versie van WinXP gebruik en dat ik bijgevolg al die menu- en andere vertalingen niet zo goed beheers in het nederlands.
Hallo nieuwsgroeplezeres,

sinds kort heb ik een probleem met de weergave van de open vensters - geminimaliseerd - in de taakbalk. Deze vensters worden NIET meer weergegeven, zodat niet zichtbaar is welke programma's geopend zijn.

Weet iemand waar ik deze instelling kan herstellen of elke actie ik moet uitvoeren, om dit weer te activeren. Bij zowel de administrator, als bij 2 andere op het systeeem actieve gebruikers worden de vensters wel weergegeven. Bij mij niet. Ik heb dezelfde rechten als administrator.

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Frans
 
P

phil

Nog wat Frans,
In deze en andere Newsgroups mag je nooit uw juist email adres gebruiken. Niet verschieten, als plots je spam count enorme proporties aanneemt.
Good day and good luck. Phil
Dag Frans,

Ik vrees dat je in het nederlands niet veel succes zult boeken in deze engelstalige news-group.

Probeer het eens in de nederlandstalige news-groepen.

PS. Indien ik het antwoord geweten had, dan zou ik natuurlijk geantwoord hebben op jou vraag.
Het probleem is dat ik zelf een engelstalige versie van WinXP gebruik en dat ik bijgevolg al die menu- en andere vertalingen niet zo goed beheers in het nederlands.
Hallo nieuwsgroeplezeres,

sinds kort heb ik een probleem met de weergave van de open vensters - geminimaliseerd - in de taakbalk. Deze vensters worden NIET meer weergegeven, zodat niet zichtbaar is welke programma's geopend zijn.

Weet iemand waar ik deze instelling kan herstellen of elke actie ik moet uitvoeren, om dit weer te activeren. Bij zowel de administrator, als bij 2 andere op het systeeem actieve gebruikers worden de vensters wel weergegeven. Bij mij niet. Ik heb dezelfde rechten als administrator.

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Frans
 
J

_ J _

Hello Phil,

| Next, click Start, Run and enter TASKMGR.EXE
| On the Processes tab, locate the Explorer.exe
| process and highlight it.
| Click the End Process button, and answer Yes,
| to the warning prompt. Next, in Task Manager,
| click File, New Task and enter EXPLORER.EXE

This part of the procedure has been automated in
the file, "xp_taskbar_desktop_fixall.vbs", which
is downloaded from line 240,
(Programs Aren't Minimized in the Taskbar)
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm

Jan

-----Original Message-----
Hello Frans,

Bekijk eens wat ik hieronder heb gekopieerd. Dat lijkt me
de oplossing voor je probleem. Groeten uit Canada Phil
See http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm, Line 240, Left column.
Download the REG file and save it to your hard drive. Locate the file you
just downloaded and double click it. Answer Yes to the Import prompt. Next,
click Start, Run and enter TASKMGR.EXE On the Processes tab, locate the
Explorer.exe process and highlight it. Click the End Process button, and
answer Yes, to the warning prompt. Next, in Task Manager, click File, New
Task and enter EXPLORER.EXE

A new version of this fix is in the works that will handle the job of ending
the Explorer process for you.


Dag Frans,

Ik vrees dat je in het nederlands niet veel succes zult
boeken in deze engelstalige news-group.
Probeer het eens in de nederlandstalige news-groepen.

PS. Indien ik het antwoord geweten had, dan zou ik
natuurlijk geantwoord hebben op jou vraag.
Het probleem is dat ik zelf een engelstalige versie van
WinXP gebruik en dat ik bijgevolg al die menu- en andere
vertalingen niet zo goed beheers in het nederlands.
"Frans VanderBroeck" <[email protected]>
wrote in message [email protected]...
Hallo nieuwsgroeplezeres,

sinds kort heb ik een probleem met de weergave van de
open vensters - geminimaliseerd - in de taakbalk. Deze
vensters worden NIET meer weergegeven, zodat niet
zichtbaar is welke programma's geopend zijn.
Weet iemand waar ik deze instelling kan herstellen of
elke actie ik moet uitvoeren, om dit weer te activeren.
Bij zowel de administrator, als bij 2 andere op het
systeeem actieve gebruikers worden de vensters wel
weergegeven. Bij mij niet. Ik heb dezelfde rechten als
administrator.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top