Er is een onbekende fout opgetreden

J

John

Ik kan geen berichten verwijderen ik krijg steeds de foutmelding:

Het bericht kan niet worden weergegeven.
Windows Mail heeft een onverwacht probleem ontdekt bij het weergeven van dit
bericht. Controleer of er voldoende geheugen en schijfruimte op de computer
vrij is en probeer het opnieuw.

Ik heb genoeg geheugen, want ik krijg ook zelfs de berichten niet
verwijderd!!!!!

Weet iemand raad hoe je de berichten wel kunt verwijderen??????
 
P

p.sommers

John said:
Ik kan geen berichten verwijderen ik krijg steeds de foutmelding:

Het bericht kan niet worden weergegeven.
Windows Mail heeft een onverwacht probleem ontdekt bij het weergeven van dit
bericht. Controleer of er voldoende geheugen en schijfruimte op de computer
vrij is en probeer het opnieuw.

Ik heb genoeg geheugen, want ik krijg ook zelfs de berichten niet
verwijderd!!!!!

Weet iemand raad hoe je de berichten wel kunt verwijderen??????
 
A

alie zwijnenberg

John said:
Ik kan geen berichten verwijderen ik krijg steeds de foutmelding:

Het bericht kan niet worden weergegeven.
Windows Mail heeft een onverwacht probleem ontdekt bij het weergeven van dit
bericht. Controleer of er voldoende geheugen en schijfruimte op de computer
vrij is en probeer het opnieuw.

Ik heb genoeg geheugen, want ik krijg ook zelfs de berichten niet
verwijderd!!!!!

Weet iemand raad hoe je de berichten wel kunt verwijderen??????
 
C

ceesd

John said:
Ik kan geen berichten verwijderen ik krijg steeds de foutmelding:

Het bericht kan niet worden weergegeven.
Windows Mail heeft een onverwacht probleem ontdekt bij het weergeven van dit
bericht. Controleer of er voldoende geheugen en schijfruimte op de computer
vrij is en probeer het opnieuw.

Ik heb genoeg geheugen, want ik krijg ook zelfs de berichten niet
verwijderd!!!!!

Weet iemand raad hoe je de berichten wel kunt verwijderen??????
 
R

riepen1

John said:
Ik kan geen berichten verwijderen ik krijg steeds de foutmelding:

Het bericht kan niet worden weergegeven.
Windows Mail heeft een onverwacht probleem ontdekt bij het weergeven van dit
bericht. Controleer of er voldoende geheugen en schijfruimte op de computer
vrij is en probeer het opnieuw.

Ik heb genoeg geheugen, want ik krijg ook zelfs de berichten niet
verwijderd!!!!!

Weet iemand raad hoe je de berichten wel kunt verwijderen??????
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top