Tysk stavekontrol


G

Guest

Jeg har den engelske version af Office 2007, hvor der desværre ikke følger
dansk og tysk stavekontrol med. Som oversætter har jeg virkelig brug for dem,
hvor kan få fat i dem henne?
 
Ad

Advertisements

G

Guest

Se "Microsoft Office Multi-Language Pack 2007 frequently asked questions":
http://office.microsoft.com/en-us/suites/HA102113691033.aspx

Ifølge ovenstående skulle de forskellige sprogversioner være klar i handelen
i perioden marts-maj og vil kunne købes via Internettet (søg f.eks. på
Proofing Tools 2007) eller i detailhandelen der hvor du ellers køber
Microsoft software. Men måske de ikke i handelen endnu - jeg fandt ikke noget
til salg ved en søgning i Google (kun 2003-versionen, som ikke kan bruges til
2007).

--
Regards
Lene Fredborg
DocTools - Denmark
www.thedoctools.com
Document automation - add-ins, macros and templates for Microsoft Word
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top