Hvordan overtager man en andens (pc og) aflagte outlook program?


M

Mads N

Jeg har overtaget min mors pc. Hun har installeret office outlook 2003. Jeg
har slettet hendes konto, men kan ikke finde ud af at oprette min egen. De
skal bruge mange oplysninger : servertype, udgående servertype, indgående
servertype, navn, e-mailadresse, brugernavn, adgangskode. Jeg ved ikke, hvad
det er de forventer her. Jeg er næsten sikker på at serveren er pop3, men alt
det andet gør mig forvirret: hvilken udgående og indgående server?? Hvilken
adresse?? (Den jeg vil oprette eller den jeg har hos hotmail?) Adgangskode??
(igen: en ny eller en gammel?).

Det er lykkedes mig at koble min hotmail-konto sammen med outlook, så den
konto har fået sin egen lille mappe, men det synes jeg ikke er godt nok. Jeg
vil ha min egen outlook-adresse/konto, hvor mine hotmail-adresser og mails
overføres til, og hvor alle mails ryger op i den øverste indbakke. Hvem kan
lige forklare mig det her outlook halløj som omjeg var tre år gammel?
 
Ad

Advertisements

J

Jethro Pull

Jeg har overtaget min mors pc. Hun har installeret office outlook 2003. Jeg
har slettet hendes konto, men kan ikke finde ud af at oprette min egen. De
skal bruge mange oplysninger : servertype, udgående servertype, indgående
servertype, navn, e-mailadresse, brugernavn, adgangskode. Jeg ved ikke, hvad
det er de forventer her. Jeg er næsten sikker på at serveren er pop3, men alt
det andet gør mig forvirret: hvilken udgående og indgående server?? Hvilken
adresse?? (Den jeg vil oprette eller den jeg har hos hotmail?) Adgangskode??
(igen: en ny eller en gammel?).

Det er lykkedes mig at koble min hotmail-konto sammen med outlook, så den
konto har fået sin egen lille mappe, men det synes jeg ikke er godt nok. Jeg
vil ha min egen outlook-adresse/konto, hvor mine hotmail-adresser og mails
overføres til, og hvor alle mails ryger op i den øverste indbakke. Hvem kan
lige forklare mig det her outlook halløj som omjeg var tre år gammel?
From Danish:
I have inherited my mother's PC. She has installed Office Outlook 2003. I
have deleted her account but can not figure out how to create my own. They
must spend a lot of information: type of server, outgoing server type,
incoming
server type, name, email address, username, password. I do not know what
it is they expect here. I am almost sure that the server is pop3, but
everything
Secondly, I am confused: which outgoing and incoming server? Which
address? (The I want to create or the one I have with Hotmail?) Password?
(re: a new or old?).

I have managed to link my hotmail account with Outlook, so the
account has its own little folder, but it seems I'm not good enough. I
want my own outlook-adresse/konto where my hotmail addresses and emails
transferred to, and where all mails smoke up into the upper box. Who can
just explain to me this outlook fuss as omjeg was three years old?

If someone wants to answer this, I'll put it back into Danish ---
 
Ad

Advertisements

H

hassa summa

gjkkkkkkkkkkkkkkkkkkjigugguggh ghgjhg?dg tdegMads N wrote:

Hvordan overtager man en andens (pc og) aflagte outlook program?
15-Mar-10

Jeg har overtaget min mors pc. Hun har installeret office outlook 2003. Je
har slettet hendes konto, men kan ikke finde ud af at oprette min egen. D
skal bruge mange oplysninger : servertype, udg??ende servertype, indg??end
servertype, navn, e-mailadresse, brugernavn, adgangskode. Jeg ved ikke, hva
det er de forventer her. Jeg er n??sten sikker p?? at serveren er pop3, men al
det andet g??r mig forvirret: hvilken udg??ende og indg??ende server?? Hvilke
adresse?? (Den jeg vil oprette eller den jeg har hos hotmail?) Adgangskode?
(igen: en ny eller en gammel?)

Det er lykkedes mig at koble min hotmail-konto sammen med outlook, s?? de
konto har f??et sin egen lille mappe, men det synes jeg ikke er godt nok. Je
vil ha min egen outlook-adresse/konto, hvor mine hotmail-adresser og mail
overf??res til, og hvor alle mails ryger op i den ??verste indbakke. Hvem ka
lige forklare mig det her outlook hall??j som omjeg var tre ??r gammel?

Previous Posts In This Thread:


Submitted via EggHeadCafe - Software Developer Portal of Choice
BizTalk: Conditional looping incorporating the Greater Than functoid.
http://www.eggheadcafe.com/tutorial...2d-043c18df964c/biztalk-conditional-loop.aspx
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top