Excel - gjør primær museknapp lik høyre museknapp og sekundær vens


G

gk

Hei
Jeg har i et regneark ca 1300 linjer som er sortert under 10
hovedoverskrifter, hvor hver hovedoverskrift har fra 1 til 15 undergruppersom
igjen har fra 3 til 50 linjer under seg. NÃ¥r jeg klikker en hovedgruppe,
ruller undergruppene ut, og når disse klikkes ruller linjene ut. Så er det
diverse celler som summeres og multipliseres ut fra verdier i tabeller i
andre deler av arket etter hvilken celle jeg velger.
VBA programmeringen har jeg skrevet under - høyreklikk funskjonen - til
arket, da jeg ikke fant noen bedre måte å gjøre det på.
Jeg er fornøyd med dette, men ønsker altså å lage et kommando som endrer
primær og sekundær knappene når jeg åpner arbeidsboken, og som endrer dette
tilbake når jeg lukker boken?
Meget glad for svar, for med denne funksjonen kan jeg si meg ferdig med en
litt lang arbeidsprosess.
 
Ad

Advertisements

P

Pete_UK

This is an English language newsgroup, so you might not get many
answers here.

Pete
 
Ad

Advertisements

G

gk

Thank you Pete!
So - In english:
I have a worksheet Where one column -1500 cells- is dividid into groups and
belonging undergroups and belonging cells. These cells and undergroups are
hidden and opened when clicking on.
I have written the program under the BeforeRightClick function. I am shure
it is
better ways to do it, but I am happy with it this way. The last problem I'am
facing is that I want to change the primary Mousebotton to the left
Mousebutton when the workbook opens, and change back when the workbook is
closing.
I will be very greatfull for any help.
gk

Pete_UK skrev:
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top