Denne meddelelse kunne ikke sendes


G

Guest

Jeg har - som mange andre kan jeg se - problemer med Vista og mailsystem. Jeg
har en besked, som hænger i outboxen og som jeg ikke kan slette. Jeg har
forsøgt at downloade det program, som skulle fixe problemet, men når jeg
downloader, så får jeg beskeden "explorer svarer ikke" og så er jeg jo lige
vidt... Kender nogen til det problem ? Og findes der en løsning.

Jeg er sikker på, at jeg tidligere har fået valideret min Vista/Office.

Lotte
 
Ad

Advertisements

M

mac

Lotte said:
Jeg har - som mange andre kan jeg se - problemer med Vista og mailsystem.
Jeg
har en besked, som hænger i outboxen og som jeg ikke kan slette. Jeg har
forsøgt at downloade det program, som skulle fixe problemet, men når jeg
downloader, så får jeg beskeden "explorer svarer ikke" og så er jeg jo
lige
vidt... Kender nogen til det problem ? Og findes der en løsning.

Jeg er sikker på, at jeg tidligere har fået valideret min Vista/Office.

Lotte


http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/941090
 
G

Guest

Sorry doesn't work - the program won't install, it also get stuck (Explorer
does not reply)... and I'm pretty sure that I have already done the
validation bit previously. Do you have other suggestions??

Lotte
 
Ad

Advertisements

M

mac

Lotte said:
Sorry doesn't work - the program won't install, it also get stuck
(Explorer
does not reply)... and I'm pretty sure that I have already done the
validation bit previously. Do you have other suggestions??

Lotte

To be honest I do not know what the problem is, my first guess was in
response to the word "Outboxen", the only word that I recognised :)

Please type your problem again in English please.

Out of interest what language did you submit the fist time, I tried
translators from 6 languages, but none helped :)
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top