Scan in Word 2007


B

Birgitte

Kan nogen fortælle mig hvordan jeg scanner i word? I 2003 udgaven havde jeg
en "knap" der hed "billed fra scanner eller kamera". Den kan jeg ikke finde
mere.
Jeg har Office Enterprise 2007, hvis det har nogen betydning. Har fået en
engelsk forklaring til hvordan jeg kan gøre, men den kan jeg ikke få til at
fungere.
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top