Dansk stavekontrol


G

Guest

Hey jeg har købt en computer og har fået Office 2003 pakken
med alt bare Engelsk udgave, kunne helt vildt godt tænke mig
Dansk stave- og grammetikkontrol også Tysk hvis muligt.
En som kan fortælle mig hvor jeg kan finde de forskellige -
Sprog kontroler?
 
Ad

Advertisements

S

Stefan Blom

Du måste köpa Office Proofing Tools för att få stavningskontroll på
fler språk än de som ingår i den engelska versionen. Innan du skaffar
Proofing Tools bör du dock försäkra dig om att du verkligen har en
fullständig version av Office; om det är en testversion kommer den att
sluta fungera efter en viss tid, och då kan du lika gärna köpa en
fullständig dansk version (för att få stavningskontroll på danska,
engelska och tyska).

Se följande artiklar (på engelska):

Proofing Tools for Office 2003 Editions Frequently Asked Questions
http://www.microsoft.com/office/editions/prodinfo/language/proofingtools.mspx

Office 2003 Editions Localized Versions
http://www.microsoft.com/office/editions/prodinfo/language/localized.mspx
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top