FAQ: Wat moet ik doen bij een computervirus


W

Wim Hamhuis

1. Blijf kalm , rustig.

2. Zoek een goed antivirusprogramma uit. Er zijn heel veel verschillende
antivirus programma's en wat belangrijk is voor deze programmatuur is de
minimum systeem eisen. Draai bijvoorbeeld geen antivirusprogramma dat voor
een pentium 4 geschreven is op een pentium 1. Dit zal veel te traag lopen.

3. Indien de minimum systeem eisen niet voldoen voor je computer gebruik het
programma dan niet, maar neem schriftelijk contact op met uw antivirus
software leverancier en geef daarbij uw systeemspecificaties op. Deze
firma's hebben programmeurs in dienst die graag specifiek voor jouw computer
een snel antivirusprogramma kunnen schrijven. Daar zou je dus specifiek om
kunnen vragen, want vragen staat vrij.

4. Vermijd -vanaf het moment dat je ontdekt dat je computer een virus bevat-
het gebruiken van floppy's. Start de computer in geen geval opnieuw op,
waarschuw een antivirus expert, en lees dit hele bericht uit voordat je hoe
dan ook nog iets anders doet. De computer opnieuw opstarten als het niet
meer reageert kan wel, maar gebruik dan altijd een schrijfbeveiligde
opstartschijf, of start windows via CD-ROM. Een cd-rom is beschreven en
orginele cd-rom's kunnen nooit een virus bevatten tenzij dit geregistreerd
is. (Bepaalde orginele cd-roms hadden vroeger eens een virus, maar die zijn
geregistreerd naar mijn beste weten) Verder is een eens beschreven CD-R
definitief alleen maar lezen. Een virus zal er ook niet meer op kunnen
schrijven. Via het register dat op CD-ROM staat zal de computer op deze
wijze opnieuw gestart zeker geen computervirus [programma] meer bevatten,
maar de harde schijf is dan nog wel "besmet" als het programma zich op de
hardeschijf heeft geschreven.. start Windows dus op met netwerkondersteuning
zodat je via het internet de antivirussoftware kunt downloaden bijvoorbeeld
via www.free-av.com dit is gratis voor particulieren. Na het downloaden
direct openen dus niet opslaan op HD. Dit voorkomt dat de HD benadert wordt
zodat het virus zich niet kan verspreiden.

5. Gebruik een goede firewall

De firewall is een programma dat anderen die een poortscan willen doen op je
computer, blokkeert. Dit kan tevens het verspreiden van bepaalde
internetwormen voorkomen bijvoorbeeld het MS-Blaster virus. Hackers kunnen
je systeem niet meer overnemen als je een goede firewall installeert.

6. Na het installeren van Windows98 _altijd_ direct een windowsupdate
uitvoeren.

De software op een windows98 cd-rom is verouderd. Met Windowsupdate ben je
ervan verzekerd dat zwakheden in het systeem worden opgelost.
Beveiligingsproblemen ook.

Doen, dus !

7. Voor antivirusexperts die te maken krijgen met een nieuw computervirus

Wees heel voorzichtig. Moderne computers kunnen vaak dingen die oude
computers niet kunnen. In veel computers van tegenwoordig zit een flashrom.
Deze kan door een virus zijn aangetast. In dat geval moet de flashrom met
speciale programmatuur weer in zijn oude toestand worden teruggebracht. Om
dit voorelkaar te krijgen _moet_ de computer met een schrijfbeveiligde
floppy opnieuw worden opgestart en via de CD-ROM schoonmaakmethode. In geen
geval de 'schrijfbeveiligd' tab op de floppy op schrijven toegestaan zetten.
Eventueel de harde schijf uit de computer halen , en ook de flashrom
vervangen door een nieuwe, echter dit doen wanneer de computer uitgeschakeld
is en altijd door een gekwalificeerde technicus. Dan zal het hele probleem
opgelost zijn.. Echter de flashrom en de harde schijf kan op een aparte
computer verder onderzocht worden. Op een gegeven moment komt men er wel
achter wat het virus allemaal kan, dat is een kwestie van onderzoek. In veel
gevallen kan de schade weer terug worden gedraaid in andere gevallen niet.

8 Laatste maar niet onbelangrijkste tip :

Maak om de maand van alles altijd een reservekopie.
Zo kan de achterstand nooit langer dan een maand bedragen als uw systeem
lamgelegd wordt door een computervirus dan kunt u (eventueel) alles
verwijderen en de backup terugzetten op een schone harde schijf en een
flashrom met juiste virusvrije inhoud. Dit -nadat- de flashrom en de harde
schijf vervangen zijn, om te voorkomen dat het virus op uw backup terecht
komt.

Hopend hier internetters mede van dienst te zijn, weet u zelf nog meer goede
tips dan is aanvulling van harte welkom. Deze tips zijn bestemd voor mensen
met het besturingsysteem Windows98. Voor WindowsXP en andere
besturingsystemen kunnen andere mogelijkheden gelden om computervirussen
effectief te verwijderen.

Met vriendelijke groeten,
Wim Hamhuis
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads


Top