Documentatie systeem PDF


S

scuba_knight

Ik ben een applicatie aan het maken waarin documenten snel opgezocht kunnen
worden. Op basis van criteria wordt het aantal gepresenteerde records minder.
Om zo op het juiste document uit te komen. Dit document staat in PDF
opgeslagen en wil ik via een Hyperlink laten openen. Wanneer ik de hyperlink
aanklik krijg ik 2x een melding dat ik gewezen wordt op de risico's van het
openen van het document, en daarna dat het document geopend wordt. Je ziet
dan ook dat Adobe reader geopend gaat worden (tekst bij de cursor). Daarna
verdwijnt dit weer en gebeurt er verder niets. Het document wordt dus niet
geopend.
Wie heeft hier een verklaring voor, en weet hoe dit op te lossen.

Alvast bedankt.
 
Ad

Advertisements

B

Bernd Gilles

scuba_knight said:
Ik ben een applicatie aan het maken waarin documenten snel opgezocht kunnen
worden. Op basis van criteria wordt het aantal gepresenteerde records minder.
Om zo op het juiste document uit te komen. Dit document staat in PDF
opgeslagen en wil ik via een Hyperlink laten openen. Wanneer ik de hyperlink
aanklik krijg ik 2x een melding dat ik gewezen wordt op de risico's van het
openen van het document, en daarna dat het document geopend wordt. Je ziet
dan ook dat Adobe reader geopend gaat worden (tekst bij de cursor). Daarna
verdwijnt dit weer en gebeurt er verder niets. Het document wordt dus niet
geopend.
Wie heeft hier een verklaring voor, en weet hoe dit op te lossen.

Alvast bedankt.

if you expect any answer, you should write in english instead of nederlands.

dank u well
 
Ad

Advertisements

J

James A. Fortune

Ik ben een applicatie aan het maken waarin documenten snel opgezocht kunnen
worden. Op basis van criteria wordt het aantal gepresenteerde records minder.
Om zo op het juiste document uit te komen. Dit document staat in PDF
opgeslagen en wil ik via een Hyperlink laten openen. Wanneer ik de hyperlink
aanklik krijg ik 2x een melding dat ik gewezen wordt op de risico's van het
openen van het document, en daarna dat het document geopend wordt. Je ziet
dan ook dat Adobe reader geopend gaat worden (tekst bij de cursor). Daarna
verdwijnt dit weer en gebeurt er verder niets. Het document wordt dus niet
geopend.
Wie heeft hier een verklaring voor, en weet hoe dit op te lossen.

Alvast bedankt.

I offer the following loose translation based on the results of
http://translate.google.com:
bieden de volgende losse vertaling gebaseerd op de resultaten van
http://translate.google.com:
I'm creating an application that can quickly search documents. I use search criteria to present
a limited number of results from which the name of a PDF file is selected. The PDF file is saved
on the hard drive and is opened from Access using a hyperlink. When I click on the hyperlink,
I get a couple of security prompts before Adobe Reader tries to open the document. Adobe
Reader opens, but the document never shows up. Can anyone explain this, and know a way to fix this?

Thanks.

James A. Fortune
(e-mail address removed)
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads

hoi hoi allemaal...antwoord pls :D 1
filmke eh 1
Autonumber toevoegen 4
3 maanden 4
KruistabelQuery als bron voor rapport(en)? 1
email openen 1
bloedgroep ouders 1
gebak 1

Top