Udskrivning af kuverter


P

POD

Jeg vil gerne rette i MS standard for modtager adresse ved C4 og C5 kuverter,
så jeg ikke hver gang skal ind og indtaste værdierne.

Hvor ændrer jeg det ?
 
Ad

Advertisements

L

Lene Fredborg

Mener du modtageradresse og ikke afsenderadresse? Modtageren vil jo typisk
være skiftende.

Hvilken version af Word bruger du?

--
Regards
Lene Fredborg - Microsoft MVP (Word)
DocTools - Denmark
www.thedoctools.com
Document automation - add-ins, macros and templates for Microsoft Word
 
P

POD

Sorry jeg har siddet og sover, da jeg formulerede mit spørgsmål.

Benytter Office 2007 (tidl. Office 2003) problemet er det samme.

Når jeg har valg at udskrive en kuvert, så benytter jeg "indstillinger" og
får "Kuvertindstillinger", hvor jeg kan vælge kuvertstørrelse f.eks C4.

MS Word har som standard at udskrive modtager forneden på siden, derfor
indtaster jeg i felterne "fra oven" værdien 11, så står modtager adressen
midtfor på kuverten.

Jeg ønsker at kunne sætte "Auto" værdien til standard at være 11. Hvor gør
jeg det ?"Lene Fredborg" skrev:
 
L

Lene Fredborg

Du skal have gemt ændringerne i typografien Modtageradresse, som bruges til
adressen. Den værdi, du indtaster (i dit tilfælde 11), bliver brugt til at
styre placeringen af den tekstrude, som er en del af typografidefinitionen.

Du kan f.eks. gøre sådan, næste gang du har et dokument, hvor du har lavet
ændringen af konvolutten:

1. Klik i modtageradressen i tekstruden (i selve dokumentet).

2. Tast Ctrl+Skift+S for at Ã¥bne vinduet â€Anvend typografierâ€. Nu vil
typografien Modtageradresse være vist i feltet Typografinavn (fordi markøren
står i denne typografi).

3. Klik på Rediger.

4. I dialogboksen â€Rediger typografiâ€, klik pÃ¥ â€Nye dokumenter baseret pÃ¥
skabelonenâ€.

5. Klik OK.

Derved bliver ændringen gemt i din Normal.dotm og skulle vise sig, næste
gang du laver en konvolut.

--
Regards
Lene Fredborg - Microsoft MVP (Word)
DocTools - Denmark
www.thedoctools.com
Document automation - add-ins, macros and templates for Microsoft Word
 
P

POD

Hej Lene

Den kan jeg ikke få til at virke, men lad den ligge en stund.

I Office 2003 findes en funktion, der giver mulighed for at indsætte Logo
over afsender informationerne på en kuvert.
Logo indsættes i Word 2003 ved at benytte Autotekst og skal navngives
konvolutEkstra1.

Herefter vil firmalogo og afsender adresse komme på kuverterne.

Autotekst funktionen findes ikke i Word 2007 – så hvordan får jeg så Logo
med i afsender informationen på kuverten ?

Hilsen Kim

"Lene Fredborg" skrev:
 
L

Lene Fredborg

Vedr. ændring af typografien Modtageradresse: hvis dit dokument er baseret på
en anden skabelon end Normal.dotm – f.eks. en speciel brevskabelon – er det i
den skabelon, ændringen skal laves.

Du kan stadig benytte autotekster i Word 2007. Se under Indsæt > Hurtige
dele. For at gemme markeret tekst som autotekst, skal du vælge â€Gem markering
i galleri over hurtige deleâ€. I listen â€Galleri†i dialogboksen â€Opret ny
dokumentkomponent†er â€Autoktekst†en af mulighederne. Hold godt øje med de
øvrige valg i dialogboksen, så du får gemt autoteksten det rigtige sted.

Du kan stadig benytte KonvolutEkstra1 og KonvolutEkstra2 i Word 2007. Se
denne engelske artikel:
http://www.gmayor.com/Alternative_Return_Addresses.htm

I engelsk version hedder autoteksterne EnvelopeExtra1 og EnvelopeExtra2 og
â€hurtige dele†hedder â€Quick Partsâ€.

Mere om at lave konvolutter:
http://www.gmayor.com/changing_envelope_layout.htm

--
Regards
Lene Fredborg - Microsoft MVP (Word)
DocTools - Denmark
www.thedoctools.com
Document automation - add-ins, macros and templates for Microsoft Word
 
Ad

Advertisements

P

POD

Hej Lene

Super - Det er jo ganske nemt, når bare man ved det. Hvorfor det ikke står
under "Hjælp", når man trykker F1 - se det er jo ikke til at vide.

Mange tak for hjælpen.

"Lene Fredborg" skrev:
 
Ad

Advertisements

L

Lene Fredborg

Velbekom. Godt at du nu har fået det til at virke.

Der er desværre meget, man ikke sådan lige kan finde i hjælpen. I Word 2007
oplever man endnu mere end tidligere, at de forslag til hjælp, der kommer
frem, overhovedet ikke er relevante i forhold til det, man leder efter.

--
Regards
Lene Fredborg - Microsoft MVP (Word)
DocTools - Denmark
www.thedoctools.com
Document automation - add-ins, macros and templates for Microsoft Word
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top