Kan ikke starte pc med asus vm csm bundkort


M

michael_zeus

hej

Har net op indkøbt ovenstående bundkort til en hjemmebyg pc.

Problem: når jeg trykker på power knap tænder pc ikke. Men pc
starter(uden billede på skærmen) når jeg frakobler det ekstra
firkantede strømstik og tænder på on-/off knappen på psuen.

Der er strøm på bundkort. Har prøvet at placere ram blokkene
forskellige med uden held.

Har prøvet at sætte en anden psu til og så tænder pc men stadig
uden billede på skærm.

Hvad kan der være galt?

KONF:

PSU er: Enlight PM240352

cpu: Atlon dual core 4200+

ram: 2 *512 mb Kingston ram pc667 MHz(kvr667d2n5) 1,8 V
 
Ad

Advertisements

M

michael_zeus

michael_zeus skrev:
hej

Har net op indkøbt ovenstående bundkort til en hjemmebyg pc.

Problem: når jeg trykker på power knap tænder pc ikke. Men pc
starter(uden billede på skærmen) når jeg frakobler det ekstra
firkantede strømstik og tænder på on-/off knappen på psuen.

Der er strøm på bundkort. Har prøvet at placere ram blokkene
forskellige med uden held.

Har prøvet at sætte en anden psu til og så tænder pc men stadig
uden billede på skærm.

Hvad kan der være galt?

KONF:

PSU er: Enlight PM240352

cpu: Atlon dual core 4200+

ram: 2 *512 mb Kingston ram pc667 MHz(kvr667d2n5) 1,8 Vjeg kan starte pc nu efter at jeg resatte cmos, men der fremkommer
stadig ikke noget billede på skærm. Desuden kan jeg kun starte pc
når den lille stik ikke er sat til.
 
Ad

Advertisements

O

OSbandito

michael_zeus said:
hej

Har net op indkøbt ovenstående bundkort til en hjemmebyg pc.

Problem: når jeg trykker på power knap tænder pc ikke. Men pc
starter(uden billede på skærmen) når jeg frakobler det ekstra
firkantede strømstik og tænder på on-/off knappen på psuen.

Der er strøm på bundkort. Har prøvet at placere ram blokkene
forskellige med uden held.

Har prøvet at sætte en anden psu til og så tænder pc men stadig
uden billede på skærm.

Hvad kan der være galt?

KONF:

PSU er: Enlight PM240352

cpu: Atlon dual core 4200+

ram: 2 *512 mb Kingston ram pc667 MHz(kvr667d2n5) 1,8 V


Hun er forstoppet. Han har barberede nosser.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top