verwijderen e-mailberichten

B

Bronmax

Ik kan in mijn map verwijderde items , de mail niet meer verwijderen!
Ik krijg steeds de melding : er is een onbekende fout opgetreden.
Kan iemand mij helpen hoe ik de mails wel kan verwijderen?
 
W

willem

Bronmax said:
Ik kan in mijn map verwijderde items , de mail niet meer verwijderen!
Ik krijg steeds de melding : er is een onbekende fout opgetreden.
Kan iemand mij helpen hoe ik de mails wel kan verwijderen?
 
L

leny

Bronmax said:
Ik kan in mijn map verwijderde items , de mail niet meer verwijderen!
Ik krijg steeds de melding : er is een onbekende fout opgetreden.
Kan iemand mij helpen hoe ik de mails wel kan verwijderen?
 
L

Linda

hai Cappa,

Ik heb hetzelfde probleem en wil deze update gaan downloaden, maar weet ik
of de 32 of 64bits versie moet hebben?
 
G

Gary VanderMolen

If you don't know whether your Vista is 32-bit or 64-bit, it probably is
32-bit, since only die-hard enthusiasts would opt for 64-bit. If the
32-bit version of the fix won't run, you can try the 64-bit version. It won't
hurt anything.
 
W

Winterpeen

Klik BEWERKEN aan en dan Map verwijderde items leegmaken, helaas moet je dit
per bericht doen, maar je verwijdert ze dan wel
 
T

tmlemette

Bronmax said:
Ik kan in mijn map verwijderde items , de mail niet meer verwijderen!
Ik krijg steeds de melding : er is een onbekende fout opgetreden.
Kan iemand mij helpen hoe ik de mails wel kan verwijderen?
 
M

map in mail

Bronmax said:
Ik kan in mijn map verwijderde items , de mail niet meer verwijderen!
Ik krijg steeds de melding : er is een onbekende fout opgetreden.
Kan iemand mij helpen hoe ik de mails wel kan verwijderen?
 
A

Andre

Bronmax said:
Ik kan in mijn map verwijderde items , de mail niet meer verwijderen!
Ik krijg steeds de melding : er is een onbekende fout opgetreden.
Kan iemand mij helpen hoe ik de mails wel kan verwijderen?
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top