sende et dokument per mail


J

johnna

Jeg kan ikke sende mit brev som mail. Når jeg går i filer og trykker på "send"
er det øverste felt hvor man kan sende med mail ikke disponibelt. Hvad
mangler jeg at gøre i mine indstillinger??? eller fortæl mig venligst hvad
jeg skal gøre for at løse dette for mig store problem

Med venlig hilsen
Johnna Johansen
 
Ad

Advertisements

S

St

johnna пишет:
Jeg kan ikke sende mit brev som mail. Når jeg går i filer og trykker på "send"
er det øverste felt hvor man kan sende med mail ikke disponibelt. Hvad
mangler jeg at gøre i mine indstillinger??? eller fortæl mig venligst hvad
jeg skal gøre for at løse dette for mig store problem

Hvad E-mail-program bruger du? Ikke alle programmer er egnede til brug
sammen med Word. Hvorom alting er, kan du bare gemme dit brev som
normale filen, og send det som vedhæftet fil:)
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top