Tilføjelse af links i Word dokumenter


E

Ena Eiberg

NÃ¥r jeg skriver et link til en hjemmeside eller skriver en mailadresse,
kommer der ikke den blå streg under, så man kan klikke på og komme direkte
videre.
 
Ad

Advertisements

S

Stefan Blom

Du behöver aktivera det alternativ i Word som konverterar internetadresser
(och nätverkssökvägar) till hyperlänkar. Alternativet finns i dialogrutan
Autokorrigering (AutoCorrect).
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top