probleem met router

P

peter

Ik heb sinds kort een router geinstalleerd waarop hier in huis 3
computers zijn aangesloten.
Een en ander werkt perfect en we kunnen nu alle drie tegelijk
onbeperkt op internet.
Er is echter 1 probleem op mijn eigen machine:
Wanneer ik langer dan een uur mijn machine op slaapstand heb staan en
ik wil daarna weer verder dan is de LAN verbinding weliswaar nog
actief (2 monitortjes rechts onder in de taakbalk) maar ik kan verder
noch met IE, noch met Agent (mijn nieuwsgroepenprogramma, noch met
Eudora (e-mail) het net op.
Zodra ik opnieuw opstart is alles weer OK.
Het ligt in de router NIET aan de instelling van de idle time, die
staat op 0 en werkt ook goed.
Wie weet raad?
Bij voorbaat bedankt, - Peter -
 
P

peter

Ik heb sinds kort een router geinstalleerd waarop hier in huis 3
computers zijn aangesloten.
Een en ander werkt perfect en we kunnen nu alle drie tegelijk
onbeperkt op internet.
Er is echter 1 probleem op mijn eigen machine:
Wanneer ik langer dan een uur mijn machine op slaapstand heb staan en
ik wil daarna weer verder dan is de LAN verbinding weliswaar nog
actief (2 monitortjes rechts onder in de taakbalk) maar ik kan verder
noch met IE, noch met Agent (mijn nieuwsgroepenprogramma, noch met
Eudora (e-mail) het net op.
Zodra ik opnieuw opstart is alles weer OK.
Het ligt in de router NIET aan de instelling van de idle time, die
staat op 0 en werkt ook goed.
Wie weet raad?
Bij voorbaat bedankt, - Peter -
SORRY !
I did,nt realise this was'nt a dutch newsgroup :-(
Will enter my message again in english.
Peter
 
R

Ronald

Dan heeft de netwerkkaart hoogstwaarschijnlijk een probleem met de
slaapstand.
1) wellicht de laatste drivers voor de netwerkkaart zoeken en installeren
of
2) slaapstand niet gebruiken (open deur....)
of
3) LAN-conncectie verbreken en daarna weer opstarten

Suc6
 
R

Ronald

Dan heeft de netwerkkaart hoogstwaarschijnlijk een probleem met de
slaapstand.
1) wellicht de laatste drivers voor de netwerkkaart zoeken en installeren
of
2) slaapstand niet gebruiken (open deur....)
of
3) LAN-conncectie verbreken en daarna weer opstarten

Suc6
 
M

mb

peter said:
Ik heb sinds kort een router geinstalleerd waarop hier in huis 3
computers zijn aangesloten.
Een en ander werkt perfect en we kunnen nu alle drie tegelijk
onbeperkt op internet.
Er is echter 1 probleem op mijn eigen machine:
Wanneer ik langer dan een uur mijn machine op slaapstand heb staan en
ik wil daarna weer verder dan is de LAN verbinding weliswaar nog
actief (2 monitortjes rechts onder in de taakbalk) maar ik kan verder
noch met IE, noch met Agent (mijn nieuwsgroepenprogramma, noch met
Eudora (e-mail) het net op.
Zodra ik opnieuw opstart is alles weer OK.
Het ligt in de router NIET aan de instelling van de idle time, die
staat op 0 en werkt ook goed.
Wie weet raad?
Bij voorbaat bedankt, - Peter -

Try disabling the RIP defect (maybe somewhere in the 'hacker' prevention).
Have a look in the router help files.
 
M

mb

peter said:
Ik heb sinds kort een router geinstalleerd waarop hier in huis 3
computers zijn aangesloten.
Een en ander werkt perfect en we kunnen nu alle drie tegelijk
onbeperkt op internet.
Er is echter 1 probleem op mijn eigen machine:
Wanneer ik langer dan een uur mijn machine op slaapstand heb staan en
ik wil daarna weer verder dan is de LAN verbinding weliswaar nog
actief (2 monitortjes rechts onder in de taakbalk) maar ik kan verder
noch met IE, noch met Agent (mijn nieuwsgroepenprogramma, noch met
Eudora (e-mail) het net op.
Zodra ik opnieuw opstart is alles weer OK.
Het ligt in de router NIET aan de instelling van de idle time, die
staat op 0 en werkt ook goed.
Wie weet raad?
Bij voorbaat bedankt, - Peter -

Try disabling the RIP defect (maybe somewhere in the 'hacker' prevention).
Have a look in the router help files.
 
M

mb

peter said:
Ik heb sinds kort een router geinstalleerd waarop hier in huis 3
computers zijn aangesloten.
Een en ander werkt perfect en we kunnen nu alle drie tegelijk
onbeperkt op internet.
Er is echter 1 probleem op mijn eigen machine:
Wanneer ik langer dan een uur mijn machine op slaapstand heb staan en
ik wil daarna weer verder dan is de LAN verbinding weliswaar nog
actief (2 monitortjes rechts onder in de taakbalk) maar ik kan verder
noch met IE, noch met Agent (mijn nieuwsgroepenprogramma, noch met
Eudora (e-mail) het net op.
Zodra ik opnieuw opstart is alles weer OK.
Het ligt in de router NIET aan de instelling van de idle time, die
staat op 0 en werkt ook goed.
Wie weet raad?
Bij voorbaat bedankt, - Peter -

Also, check the device manager for the network card power management
properties and make sure that you have NOT checked the box which says "allow
the computer to turn off this device to save power".
 
M

mb

peter said:
Ik heb sinds kort een router geinstalleerd waarop hier in huis 3
computers zijn aangesloten.
Een en ander werkt perfect en we kunnen nu alle drie tegelijk
onbeperkt op internet.
Er is echter 1 probleem op mijn eigen machine:
Wanneer ik langer dan een uur mijn machine op slaapstand heb staan en
ik wil daarna weer verder dan is de LAN verbinding weliswaar nog
actief (2 monitortjes rechts onder in de taakbalk) maar ik kan verder
noch met IE, noch met Agent (mijn nieuwsgroepenprogramma, noch met
Eudora (e-mail) het net op.
Zodra ik opnieuw opstart is alles weer OK.
Het ligt in de router NIET aan de instelling van de idle time, die
staat op 0 en werkt ook goed.
Wie weet raad?
Bij voorbaat bedankt, - Peter -

Also, check the device manager for the network card power management
properties and make sure that you have NOT checked the box which says "allow
the computer to turn off this device to save power".
 
H

Happy Live

peter said:
Ik heb sinds kort een router geinstalleerd waarop hier in huis 3
computers zijn aangesloten.
Een en ander werkt perfect en we kunnen nu alle drie tegelijk
onbeperkt op internet.
Er is echter 1 probleem op mijn eigen machine:
Wanneer ik langer dan een uur mijn machine op slaapstand heb staan en
ik wil daarna weer verder dan is de LAN verbinding weliswaar nog
actief (2 monitortjes rechts onder in de taakbalk) maar ik kan verder
noch met IE, noch met Agent (mijn nieuwsgroepenprogramma, noch met
Eudora (e-mail) het net op.
Zodra ik opnieuw opstart is alles weer OK.
Het ligt in de router NIET aan de instelling van de idle time, die
staat op 0 en werkt ook goed.
Wie weet raad?
Bij voorbaat bedankt, - Peter -

Bekend probleem met de slaapstand, je netwerkkaart blijft inactief. Ik had
precies hetzelfde met de netwerkkaart en de Diva ISDN kaart. Ik gebruik de
slaapstand niet meer. Ik zet wel de monitor uit van de niet gebruikte PC.
(toch een beetje energie besparen)


--
Met vriendelijke groeten,

Gé Blijleven

- Hoe zouden stoelen eruitzien als onze knieën aan de andere kant zaten?
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top