pctv onder xp home SP3

P

Patrick

Iemand ervaring met een Pinnacle PCTV kaart in combinatie met een nieuwer
asus moederbord (P5G41 type) zonder interne ausioaansluiting.

Ik krijg wel prima beeld bij elk TV station, maar helemaal geen geluid,
enkel een enorme ruis nadat heel even het geluid wel door kwam (1-2
seconden). Realtek HD audio en AC'97 prima geïnstalleerd.

groetjes en dank vooraf, Patrick
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads

filmke eh 1

Top