Energiatodistushölmöily

S

Severi Lappalainen

Ydinalan disinformaatiosyydössä huomaa aiheen synnyttämän panikin. Totuus ei
heitä miellytä. Mutta koska haluan varmistaa aina KAIKEN todenperäisyyden
selvitin myös ne "mystiset" tilanteet, joissa oli mehiläisiä vielä tallessa.
Nimittäin sellaisia erikoistapauksia yhä maassamme ON! Jopa
ydinpäästökatvealueiden sisällä. Juu homma tietysti ylipäätään on
mahdollista, koska mehiläisiä ja kukkakärpäsiä ei ole tappaneet mystiset
virukset, punkit, saati bakterienn ja sienten kannat. Kuten olemme kovasti
saaneet oppia matkan varrelta. Itse asiassa kävin ihan paikan päällä
katsomassa miten mehiläisiä pörräsi aika messevästi tietyillä raja-alueilla.
Ja ympärillä oli kymmenien kilometrien kukkaloistoa ilman YHTÄÄN pörrääjää
MISÄÄN!

No toki kysessä ei ole ydinklingoneille tyypillinen disinformaatio, vaan
fakta joka jälleen kerran VAIN vahvistaa kaikkea ennen sanomaani. Mutta
tosiaan kiitokset niille, joiden takia asia tarkentuu yhä
systemaattisemmin!) Eli niin tosiaan puhutaan mantumehiläistyyppiä
pienemmästä kannasta joita MYYDÄÄN sisäkasvihuoneisiin. Mehiläiset eivät ole
lajeja, jotka menestyisivät maasamme ympäri vuoden, vaan kenkälaatikossa
ostettavia pörroturkkeja noin 2kk toimiinsa mm. tomaattikasvihuoneissa.
Voitaisiin puhua "steriilistä" pipettiruokintakannasta. Kyseessä oleviin
pesiin ei edes kokoonnu hunajaa vain niitä toimitetaan laivanlasteittain
puutarhureille pelkkään pölytykseen. Ilmeisesti on kyse
hollantilaissysteemistä, joka on kustomoitu sisäkasvihuoneisiin. Pesiin ei
muodostu kuningatarkasvattamoa, eikä jatkuvuutta. Näissä väriltään valko-,
musta-, keltaisissa pesissä toimitetaan mukaan myös vararavintonesteet
ahkerointiin, että pesät voi myös sulkea päiviksi. Oleelisinta hommassa on,
ettei mehiläisten tarvitse suunistaa kuin lasiseinien rajaamassa sisätilassa
aivan lähituntumassa. Näin ei muodostu edes tarvetta suunnistaa pesille.
SIKSI kannat pysyvät suunilleen kasassa. Ja oleelista on, että tälläisten
varsin heikosti kauemmas lentävien pesien säteilyionisaatiohaitta
minimoituu. Toki karkaavat rajoitetusti maailmalle, joista joku niitä siis
yhä näkee.

Oleellisinta tässä on se, että vaikka tartuntavaara ulkomehiläisiin tulee
niin nämä kannat eivät kuole! Eivät toki, koska mehiläistuho perustuu
NIMENOMAAN suunnistuseksyntään, eikä kuten ydinala disinformoi tauteihin ja
punkkipelleilytietoihin. Oli hyvää tuuria, että selvisi myös tällainen
viitepolku ja selkeä faktaus siihen, että ydinvoima ja vain ydinvoima on
syyllinen mehiläiskatoon!

PS. Edelleen eivät ydinlobbarit ole halaistua sanaa kerrannet miksi
tritiumsadantalammikon matelijat ja sammakot kuolevat niin hurjaa vauhtia,
että julistettiin kansainvälinen hätätila 23.05.2008? Alkaako siis
ydinterroristeiltamme loppua valheet punkkeineen ja vastaavine huijaúksineen
myös tässä? Kertokaa nyt ihan omin sanoin miten sammakot menee samaan aikaan
kun säteily tappaa myös massoittain lajeja kaikkialla. Mitä, eikö
valheistanne enää edes riitä?!
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads


Top