Plasmasta vielä

Discussion in 'Microsoft Windows 2000 Active Directory' started by Antero Saimi, Nov 17, 2008.

 1. Antero Saimi

  Antero Saimi Guest

  Nykyään panikointi ydinvoimaa vastaan on niin suurta, että suorastaan
  hämmästyttää!?Tulee eittämättä mieleen taannoinen keskustelu, jossa
  kyseltiin mm. Heiniluomalta ja Kataiselta mielipiteitään siitä mitä mieltä
  ovat ydinvoiman "lähelleenrakentamisesta?" Vastaus tulee kuin tykin suusta
  kuorossa: "sulaa HULLUUTTA!.".. ..Öö just joo ja nyt tätä samaa kiteytetään
  lehdet mustina vakuuttamalla, ettei kukaan selväjärkinen siedä ydinvoimaa
  enää edes 100km säteelleen itsestään, vaan nyt pitää saada välimatkaa
  satoja, jollei jo tuhansia kilometrejä!!

  Aika hurjaa muutosta muuten. Kun luvin miten vielä esim 80-luvulla esim.
  Ruotsissa haluttiin aivan yleisesti jopa Tukholmaan ydinvoimaa! Siis ihan
  simppeli kysymys. Mikä on maassamme herättänyt tämän massiivisen ja
  maankattavan kammon ydinvoimaan. Vastavaa en ole IKINÄ nähnyt! Miksi
  ihmeessä lehdet pursuavat tätä samaa viestiä:" Mitä kauemmas sen
  vähäkalmaisempaa mulle ydinvoimaa?!"

  Toki Antti vahtera 1978 kirjoittamassa kirjassaan kertoi muutoksen johtuneen
  ruotsalaisten Ågastan voimalan vuotokatastrofiin kaatumisista ja myös esim
  Marvikenin ydinvoimalakatastrofin jo 1970-luvulla vaikuttaneen, kun ei
  täyttänyt kansainvälisiä ydinturvanormeja laitos alasajettiin vähin äänin.
  Itse asiassa plasmafyysikko professori Hannes Alfven lopulta
  ydintuhovaarasta vetosi suoraan Ruotsin pääministeriin tulppaillen maan
  silloisen ydinintoilukiiman. Ydinhallinto katkaisi kostotyyliiin tiedon
  ydinvaaroista antaneen professorin rahoitukset (,vertaa Aranda/Oulun
  mehiläistutkimusalasajoon mm. -08 alussa!). Valtiopainostus Hannesta vastaan
  päätyi tästä teollisuustutkijasta valtiopäiville. Kuten ydinalalla on tapana
  ollut totuuden puhuja ajettiin maanpakoon USA:han! Asia sai niin kiusallista
  julkisuutta, että myös Ruotsin uraanikaivos Rantadissa päätettiin myös
  sulkea ydinvaarojensa tultua julki laajalti. Antti Vahtera; (ydinenergian
  uhkapeli) kipakoituu: "Silloisia ydinhankkeista kuvastui edelleen joksenkin
  täydellinen tietämättömyys ydinenergian riskeistä, mm.
  Tukholmaydinvoimalahankkeissa, Vätanin sataman, ja esim. Haningenin
  ydinkaukolämpö-, sähkölaitoshankkeissa!"

  Niin tulee tosiaan mieleen, että vastako nyt aletaan ydinvaaroja ymmärtämään
  vaivoin Suomessa, kun aiempaa edes 100km ei pidetä turvarajana? On aivan
  ILMEISTÄ , että nämä esittämäni loisteliaat uudenkertovat beettasoihtufaktat
  ja muut mekanismireaalini siitä miten LAAJALLE ydintuhot ohi mittausten
  leviää alkavat purra huimasti nähtyä paniikkia päättäjiimme tuoden. Jopa
  sadasti rajumin, kun edes ikinä alkujaan arvelin! Hianoa siltä osin, että
  turvaharhat karisevat. Olemme kuin kala kultakalamaljassa, jossa turvaa EI
  OLE ydinpäästöiltä omilta ydinpäästöiltä enää MISSÄÄN(!!
   
  Antero Saimi, Nov 17, 2008
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.