Gamle tastaturgenveje fungerer ikke i Excel 2007


E

Elisabet

Gamle tastaturgenveje, der starter med CTRL, fungerer ikke i min Excel 2007.

Når jeg f.eks. trykker CTRL+C, åbnes der vindue, som man plejer at få, når i
gamle dage man trykkede på CTRL+ "-", altså en vindue, hvor der bliver spurgt
bl.a. om der skal slettes hele rækken eller om celler skal rykkes opdad/til
venstre. Dette sker også, når jeg trykker på CTRL+V, CTRL+H eller CTRL+"+".

Et andet eksempel er at når jeg trykker på CTRL+B, så cellen bliver fed,
åbnes en "søg og erstat"-vindue.

Jeg bruger dem konstant og er ret frustreret, når de nu ikke fungerer, som
de skal... :blush:)
 
Ad

Advertisements

T

Tyro

You would get more responses if you could post in English. Very few here
speak Norwegian. Perhaps someone could help you.

Tyro
 
Ad

Advertisements

E

Erik

Hej Elisabet
Jeg har tilsvarende problemer: Ctrl+B er også generelt problem, idet B
somme tider er "Bold" og somme tider "Browse". Samme problem som da man "blev
tvunget til at" skifte fra IE 6.0 til IE 7.0. Det der irriterer mig mest, er
at der ikke er nogen "rød tråd". I Excel har jeg også oplevet at, uanset om
jeg valgte Ctrl+S, Ctrl+(+), eller Ctrl+(-) blev spurgt om jeg ville slette
en række.

PS. Undskyld mit norske - det er ikke hvad det har været :)

"Elisabet" skrev:
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top