PC ReviewPage 3 of 3 123


Startup file names beginning with k

File Name Application Name
killer.exe Dlload
killing.exe cartao
KillPopup.exe Kill Popup
kimochi.exe System Startup
kimochiz.exe kimochiz.exe
Kinberlink.exe Kinberlink
kjgagklj11.exe faslkakj11
Kkk.exe Microsoft Update
kkm.exe KKM Service
klass.exe Windows Update
klg.exe RKLG Startup
klpllsm.exe cdmmslpo
klsuicbn.exe WinAC v4
kmaestro.exe KeyMaestro
KMaestro.exe BtcMaestro
kmw_run.exe kmw_run.exe
kmw_show.exe kmw_show.exe
kn0x.exe WinSrv
Knight.exe Disk Knight
Kodak Software Updater.exe KODAK Software Updater
KodakCCS.exe KodakCCS
kolie.exe msnupdt
komodo-6321422.exe Bron-Spizaetus-5118REPM
KOMPTI.exe Pujangga
KOMPTI.exe Warga KompTi
KonniSymbol.exe Konni Symbol Autostart
kontiki.exe cnet
kontiki.exe GameSpot
kontiki.exe kontiki
kontiki.exe zdnet
KPDrv4XP.exe KPDrv4XP
KPFW32.EXE KPFW32.EXE
KPFWSvc.EXE KPFWSvc.EXE
Kr0n1C.exe Kr0n1C
krag.exe krag
Kraidman.exe Kraidman
krec32.exe KREC32
krisp.exe Microsoft Document
krln32.exe System
krnl.exe startkey
krnl32.exe Kernel32
krnlmgr.exe Kernel Manager
Krnlmod.exe Krnlmod
krqbs.exe Windows Service Agent
KSPDemo.exe MSRegScan
Ksrv32.exe Ksrv32
kstatus.exe KClient
ksvc32.exe Nvidia Startup Manager
KT06.pif Microsoft AntiSpyware
ktax.exe KTAX Auto Loader
ktchnsnk.exe ktchnsnk
ktp.exe KTPWare
ktrexe.exe Start RF Wireless Keyboard
Kuli.exe Rakyat_Kelaparan
Kuntilanak.exe Optimize Windows
Kurawas.exe RPCall_WIN2K
kva8wr.exe kvasoft
KvmSecure.exe KvmSecure.exe
kvpnclient.exe Kerio VPN Client
Kvsc3.exe Kvsc3
KWallet.exe KeyWallet
kx509_kfwk5.exe KX509
kxmixer.exe kX Mixer
kxvo.exe kxva
kybrdef_7.exe keyboard
kys7r.exe MSN
KYSVCXD.EXE KYK Control Settings
 


Features
 

Advertising
 

Newsgroups
 


All times are GMT +1. The time now is 01:27 PM.